POREZ NA DOBIT – SUFINANSIRANJE PROJEKATA

 

UKLJUČIVANJE NOVČANIH SREDSTAVA DODELJENIH OBVEZNIKU NA IME SUFINANSIRANJA PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U OSNOVICU ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRAVNIH LICA

 

Novčana sredstva dodeljena obvezniku na ime sufinansiranja projekta u oblasti javnog informisanja, a koja obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira kao prihod, uključuju se u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-444/2017-04 od 11.7.2017. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP, i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 23. stav 1. Zakona).

Prema Zakonu o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Republika Srbija ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja isključivo, između ostalog, sufinansiranjem projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa.

U skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima, Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa (dalje: konkurs) i pojedinačnim davanjima, na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije.

U konkretnom slučaju, a kako proizilazi iz sadržine podnetog zahteva, obvezniku (koji obavlja delatnost proizvodnje i emitovanja televizijskog programa) su, po osnovu učešća na konkursu sprovedenog u skladu sa napred navedenim odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima, dodeljena novčana sredstva na ime sufinansiranja projekta u oblasti javnog informisanja, pa se, s tim u vezi, postavlja pitanje da li predmetna novčana sredstva mogu biti izuzeta iz osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kada obveznik predmetna novčana sredstva (dodeljena po napred navedenom osnovu), u svojim poslovnim knjigama (a saglasno propisima o računovodstvu) evidentira kao prihod, tako iskazan prihod uključuje se u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, shodno članu 23. stav 1. Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović