PORESKIH TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA

U skladu sa članom 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Zakon o radu ne propisuje nijedan dodatni uslov, što znači da zaposleni može ugovor o dopunskom radu zaključiti bez saglasnosti i bez obaveštavanja poslodavca kod koga je u stalnom radnom osnosu.

Da bi zaposleni mogao zaključiti ugovor o dopunskom radu mora poslodavcu sa kojim zaključuje ugovor o dopunskom radu da dostavi dokaz da kod drugog poslodavca radi puno radno vreme jer je to uslov za zaključenje ugovora.

Zaposleni sa nepunim radnim vremenom ne može zaključiti ugovor o dopunskom radu. Takođe, nije moguće zaključiti ugovor o dopunskom radu sa nezaposlenim licem, penzionisanim licem, preduzetnikom i nerezidentom koji je u radnom odnosu u inostranstvu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović