PORESKI TRETMAN PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA - Biljana Trifunović

PORESKI TRETMAN PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA

Prihodi sportista i sportskih stučnjaka se oporezuju porezom na dohodak građana.
Prema Zakonu o sportu primanja sportista i sportskih stručnjaka nemaju karakter zarade. Postoji razlika kod prihoda sportista i sportskih stručknjaka, kada se obračunava i plaća samo porez na dohodak građana i u kojim slučajevima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje.

U narednim tekstovima biće obrađena prihodi sportista amatera i sportskih stučnjaka koji nisu zaposleni kod isplatioca, prihodi profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka koji su zaposleni kod isplatioca. Takođe postoje razlike i u oporezivanju prihoda po osnovu stipendija i prehrane i stanarine za sportiste koje će biti takođe obrađene u narednim tekstovima.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!