PORESKI TRETMAN NAKNADA NA OSNOVU UGOVORA O ZASTUPANJU I POSREDOVANJU

Kao i za druge poslove koji se obavljaju po ugovoru i van radnog odnosa, tako i za poslove zastupanja i posredovanja mogu biti angažovana fizička lica, lica koja obavljaju samostalnu deltanost, kao i zaposlena lica. Prihodi po osnovu ugovora o zastupanju i posredovanju podležu porezu na dohodak građana koji se obračunava po stopi od 20% umanjeni za normirane troškove po stopi od 20%.
Za sva angažovana lica koja su rezidenti Republike Srbije pored poreza na dohodak građana za prihode po osnovu ugovora o zastupanju i posredovanju, obračunava i plaćaju se doprinosi za PIO po stopi od 26% na poresku osnovicu.

Naknada troškova putovanja i smeštaja za lica koja su angažovana po osnovu ugovora o zastupanju i postredovanju ulaze u ukupan iznos prihoda po osnovu ugovora.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović