POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA NE MOGU DA PRODAJU GOTOVE PROIZVODE

 

POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA NE MOGU DA PRODAJU GOTOVE PROIZVODE UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I TRGOVINSKIM RADNJAMA

 

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava može da prodaje poljoprivrednu kulturu koju je upisalo u registar, ali ne može da prodaje proizvode, kao što su: domaće vino, rakiju, sir, kobasice, slanina, ajvar, I drugo, ugostiteljskim objektima i trgovinskim radnjama, imajući u vidu da nema svojstvo trgovca u skladu sa Zakonom o trgovini.

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju navodi da su poljoprivredni proizvodi samo primarni proizvodi i proizvodi prvog stepena njihove prerade nastali u poljoprivrednoj proizvodnji.

Zakon o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), predviđa da je subjekt u poslovanju hranom, pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja.

Proizvodnjom i prometom hrane može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Centralni registar objekata koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Za sada dok se ne izmeni Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nije moguća prodaja navedenih proizvoda od strane fizičkog lica, imajući u vidu napred navedene propise.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović