PDV U GRAĐEVNARSTVU – NA RAČUNARSKU OPREMU

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA POSTAVLJANJEM RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA – SISTEMSKOG I APLIKATIVNOG, U OKVIRU RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA

 

Kada je reč o isporuci sa postavljanjem računarske opreme i softvera – sistemskog i aplikativnog, u okviru radova na izgradnji postrojenja, predmetni promet ne smatra se prometom iz oblasti građevinarstva.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-432/2017-04 od 18.7.2017. godine)

„Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. Međutim, kada je reč o isporuci sa postavljanjem računarske opreme i softvera – sistemskog i aplikativnog, u okviru radova na izgradnji postrojenja, predmetni promet ne smatra se prometom iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Prema tome, poreski dužnik za navedeni promet je obveznik PDV koji taj promet vrši.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović