3

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA GRAĐANA

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ostalim prihodima smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

 • prihodi po osnovu ugovora o delu;
 • prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja;
 • prihodi po osnovu dopunskog rada;
 • prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja;
 • primanja članova organa uprave pravnog lica;
 • naknada poslanicima i odbornicima;
 • naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda;
 • primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača;
 • prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova;
 • nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, u iznosu preko 12.375 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca;
 • primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa;
 • naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca;
 • primanja koja, saglasno zakonu kojim se uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini;
 • prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja;
 • svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.