NEPRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

 

NEPRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA PO OSNOVU OTPISA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA DUŽNIKA NAD KOJIM JE STEČAJNI POSTUPAK ZAKLJUČEN, PRI ČEMU PREDMETNO POTRAŽIVANJE OBVEZNIK NIJE PRETHODNO UTUŽIO

 

Ukoliko obveznik (banka) izvrši otpis vrednosti potraživanja dužnika nad kojim je stečajni postupak zaključen iz razloga što je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti ili je manja od visine troškova stečajnog postupka, pri čemu predmetno potraživanje banka nije (prethodno) utužila, odnosno nije pokrenula izvršni postupak radi naplate istog (a troškovi utuženja nisu veći od ukupnog iznosa potraživanja od tog dužnika), rashod po osnovu tako izvršenog otpisa pojedinačnog potraživanja, ne priznaje se u poreskom bilansu obveznika.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-415/2017-04 od 27.7.2017. godine)

 

„Prema članu 16. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) Zakona, pod uslovom:

1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika;

2) da su ta potraživanja u knjigama poreskog obveznika otpisana kao nenaplativa;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović