KAPITALNI DOBITAK – KADA SU U CENU UKLJUČENE I POKRETNE STVARI

UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE NEPOKRETNOSTI, KADA JE U PRODAJNU CENU URAČUNATA I VREDNOST POKRETNIH STVARI KOJIMA JE NEPOKRETNOST OPREMLJENA

 

U nabavnu cenu nepokretnosti priznaju se dokumentovani troškovi koji su u neposrednoj vezi sa izgradnjom tog novog objekta (npr. pripremni radovi, troškovi izgradnje objekta i dr.) ali se ne priznaju i troškovi koji se odnose na opremanje nepokretnosti pokretnim stvarima (npr. nameštajem, ugradnom kuhinjom, američkim plakarima, belom tehnikom, rasvetom, tepisima, i sl.). U slučaju prodaje ovako izgrađene i opremljene nepokretnosti, u prodajnu cenu za potrebe utvrđivanja kapitalnog dobitka uračunava se iznos koji se odnosi na cenu nepokretnosti, koja (cena) u sebi ne sadrži iznos koji se odnosi na vrednost pokretnih stvari kojima je nepokretnost opremljena.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-385/2017-04 od 10.8.2017. godine)

„Prema navodima u Vašem zahtevu, fizičko lice je na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog 2008. godine steklo deo nepokretnosti u vidu neizgrađenog stambenog objekta („u sivoj fazi gradnje“), i kako ukazujete sopstvenim sredstvima je finansiralo kompletne unutrašnje završne radove (o čemu ima dokaze), kao i kompletno opremanje stana nameštajem, ugradnom kuhinjom, američkim plakarima, belom tehnikom, rasvetom, tepisima, i sl. Dalje, navodite da je 2010. godine predmetni stan prodat i to kao kompletno opremljen (sa navedenom opremom) za stanovanje a što je uticalo na visinu prodajne cene predmetne nepokretnosti.

U slučaju prodaje nepokretnosti koju je obveznik kupio u fazi izgradnje (konkretno, stan u izgradnji) i u cilju dalje izgradnje i završetka radova radi upotrebe nepokretnosti za stanovanje, snosio je troškove koji se odnose na građevinsko-zanatske radove koje je bilo potrebno izvršiti, nabavnu cenu čini iznos troškova izgradnje, a ako obveznik ne dokaže iznos troškova izgradnje onda je to tržišna cena nepokretnosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na imovinu u godini nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu. Napominjemo da se u nabavnu cenu nepokretnosti priznaju dokumentovani troškovi koji su u neposrednoj vezi sa izgradnjom tog novog objekta (npr. pripremni radovi, troškovi izgradnje objekta i dr.) ali se ne priznaju i troškovi koji se odnose na opremanje nepokretnosti pokretnim stvarima (npr. nameštajem, ugradnom kuhinjom, američkim plakarima, belom tehnikom, rasvetom, tepisima, i sl.). U slučaju prodaje ovako izgrađene i opremljene nepokretnosti, u prodajnu cenu za potrebe utvrđivanja kapitalnog dobitka uračunava se iznos koji se odnosi na cenu nepokretnosti, koja (cena) u sebi ne sadrži iznos koji se odnosi na vrednost pokretnih stvari kojima je nepokretnost opremljena.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović