ISPLATA NAKNADA INTERPRETATORIMA

Kako smo u ranijem tekstu naveli prema odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, time su obuhvaćeni svi učesnici programa, pored samih izvođača time su obuhvaćena i tehnička lica koja omogućavaju da se sam program realizuje.

Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima interpretacija se smatra kao autorsko pravo i bez obaveze da se ta interpretacija zaštiti. Interpretator je fizičko lice koje izvodi interpretaciju, interpretator može biti muzičar, glumac, igrač, pantomimičar, pevač, dirigent. Interpretator tako ostvaruje naknadu koja se smatra kao prihod od autorskih prava. Ostali učesnici, kao prateća lica se ne smatraju interpretatorima.

Poreski tretman prihoda koji ostvari interpretator, uređen je Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović