ŠTA DONOSI NOVA UREDBA PAUŠALCIMA

Vlada je 25. avgusta 2017. godine donela Uredbu o  izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS. Pojedini članovi Uredbe primenjivaće se retroaktvno od 2015. godinu, dok  čl. 1. i 4. ove uredbe stupaju na snagu tek  od 2018. godine.

 

Član 1. Uredbe koji će se primenjivati počevši od 2018. godine donosi dve izmene.

 1. Delatnost ribolova, do sada bila je razvrstana u drugu grupu delatnosti, od iduće godine delatnost ribolova biće prebačena u prvu grupu, koja ima  manju poresku osnovicu kao i stari zanati i poljoprivrda.
 2. Pravo na paušalno oporezivanje mogu da ostvare i preduzetnici (koji obavljaju proizvodne delatnosti) koji u okviru obavljanja delatnosti proizvode i prodaju isključivo sopstvene proizvode.

 

Član 2. Uredbe reguliše  polaznu osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za preduzetnike sa sedištem na teritoriji grada Beograda. Povećan je broj gradskih opštna. Osnovica se određuje prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u opštinama Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Čukarica i Surčin.  Obuhvaćeni su i preduzetnici koji imaju sedište radnje na području opština Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka i Sopot, i na tim opštinama utvrđuje se osnovica prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim  opštinama.

Paušalni prihod utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa odredbama 41. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, prema sledećim kriterijumima i elementima:

 

 1. visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradskoj opštini, odnosno gradu u kojem su formirane gradske opštine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;
 2. mesto na kome se radnja nalazi;
 3. broj zaposlenih radnika;
 4. tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;
 5. površina lokala;
 6. starost obveznika;
 7. visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;
 8. ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

I dalje je veliki broj kriterijuma koji utiču na utvrđivanje poreza, što znači da preduzetnik i dalje ne može sam da izračuna i utvrdi koliko će biti poresko opterećenje dok ne dobije rešenje od poreske uprave.

 

Sledeća izmena, definisana je članom 3. Uredbe kojom je ograničeno povećanje  polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda. Šta to znači, preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica paušalnog  prihoda za prethodnu godinu može se uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi koji se primenjuju za obveznika ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

 

Član 4. Uredbe primenjivaće se od 2018. godine i odnosi se na povećanje poreza za 5% po jednom zaposlenom radniku, s tim da uvećanje ne može biti manje od 5% prosečne mesečne zarade. Uredba koja je doneta 2014. primenjivaće se do kraja 2017. godine, gde je propisano da povečanje poreza po jednom zaposlenom iznosi 10% s tim da uvećanje ne može biti manje od 10% prosečne mesečne zarade.

Tačka 7) člana 6. Uredbe iz 2014. godine koja glasi: Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobti – od minus 50% do plus 300% i to:

 • Poslovna reputacija preduzetnika do plus 300% – smanjena je na 100%.

 

Ovo ograničenje, smanjenje sa 300% na 100% povećanja poreza paušalnog oporezivanja odnosi se pre svega na: lekare, veterinare, zubare, advokate IT delatnost.

 

 

 • Članom 4. nove uredbe obuhvaćeni su i preduzetnici koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno ko postane obveznik na paušalno utvrđeni prihod, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović