RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar se isplaćuje svakom članu benda pojedinačno.
Ukoliko estradno-muzički umetnik nema regulisane doprinose, moraće da plati dažbine koje iznose čak 60 odsto od visine honorara.

Pored estradno-muzičkih umetnika, vlasnici ugostiteljskih objekata, organizatori festivala i drugih manifestacija treba da sklope kolektivne ugovore i sa voditeljima programa, menadžerima, folklor i drugim igračima, tehničkim osobljem za održanje nastupa i svim licima koji učestvuju u zabavljanju gostiju ugostiteljskih objekata ili posetilaca festivala, odnosno manifestacija.

Kolektivni ugovor mogu da sklope samo sa estradno-muzičkim umetnicima i ostalim učesnicima događaja koji imaju licencu. Licencu mogu dobiti isključivo od registrovanih udruženja umetnika.

Takođe, zanimljivo je da ukoliko mladenci organizuju svadbu u svom dvorištu ili negde drugde pod šatorom, van ugostiteljskog objekta, mladoženja se tada nalazi u ulozi poslodavca za muzičare koje je angažovao. To znači da mladoženja mora da angažuje licencirane muzičare i da sa njima sklopi kolektivni ugovor i na njihove tekuće račune uplati minimum 1.200 dirana po članu benda. U protivnom mladoženji preti kazna od 10.000 dinara ukoliko je angažovao muzičare bez licence i od 20.000 do 300.000 dinara ukoliko nije sklopio kolektivni ugovor sa muzičarima.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović