POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

 

DOKUMENTOVANJE IZDATAKA PO OSNOVU DATIH DONACIJA ZA ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE, NAUČNE, HUMANITARNE, VERSKE I SPORTSKE NAMENE, ZA SVRHU PRIZNAVANJA RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA

 

U zavisnosti od predmeta doniranja, kao dokaz može služiti npr. odluka organa društva o doniranju, ugovor, otpremnica, dostavnica, izvod banke, izveštaj o korišćenju doniranih sredstava, izjava korisnika donacije o nameni korišćenja za predmetna davanja.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1934/2017-04 od 14.7.2017. godine)

 

„Saglasno članu 15. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju se izdaci u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za:

1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu;

2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave.

U smislu člana 15. stav 2. Zakona, izdaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim, odnosno osnovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U skladu sa navedenim, izdaci obveznika učinjeni po osnovu datih donacija za namene iz člana 15. stav 1. Zakona, priznaju se u poreskom bilansu obveznika ukoliko su izvršeni licima registrovanim, odnosno osnovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima (npr. zakon koji uređuje zdravstvo, obrazovanje, sport, socijalnu zaštitu i dr.) koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje registrovane delatnosti, u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda. S tim u vezi, smatramo, da je neophodno da se izdaci po osnovu datih donacija dokumentuju tako se nedvosmisleno može utvrditi predmet donacije, korisnik donacije, kao i da su donirana sredstva primljena i upotrebljena na način propisan članom 15. stav 2. Zakona. Shodno navedenom, u zavisnosti od predmeta doniranja, kao dokaz može služiti npr. odluka organa društva o doniranju, ugovor, otpremnica, dostavnica, izvod banke, izveštaj o korišćenju doniranih sredstava, izjava korisnika donacije o nameni korišćenja za predmetna davanja, pri čemu, napominjemo da u svakom konkretnom slučaju nadležni poreski organ ceni da li su ispunjeni uslovi za priznavanje rashoda iz člana 15. st. 1. i 2. Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović