PORESKA PRIJAVA NA IMOVINU

 

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA IMOVINU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK ZA SVE NEPOKRETNOSTI IMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE

 

Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige, najkasnije do 31. marta poreske godine, podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za sve nepokretnosti (za koje je obveznik) ima pravo na poresko oslobođenje. Poreska prijava podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom prema mestu nepokretnosti za koju se utvrđuje porez.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00326/2017-04 od 5.7.2017. godine)

 

Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige, najkasnije do 31. marta poreske godine, podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za sve nepokretnosti (za koje je obveznik) ima pravo na poresko oslobođenje. Poreska prijava podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom prema mestu nepokretnosti za koju se utvrđuje porez. Ako za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave obveznik ima pravo na poresko oslobođenje, uz poresku prijavu koju podnosi toj jedinici lokalne samouprave (na obrascu PPI-1, na kome je utvrđeni iznos poreza jednak nuli) podnosi samo Prilog-2 sa podacima o nepokretnostima na teritoriji te jedinice lokalne samouprave za koje nije obračunao porez zbog ostvarivanja prava na poresko oslobođenje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović