PDV NA IZDATKE ZA ISHRANU

PDV PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU LICA ANGAŽOVANIH PO OSNOVU UGOVORA ČIJI JE PREDMET RAD VAN RADNOG ODNOSA

 

Kada obveznik PDV – privredno društvo koje se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa nabavlja hranu (ketering) za potrebe fizičkih lica koja je angažovao na osnovu ugovora o delu ili drugog ugovora čiji je predmet rad van radnog odnosa, nema pravo da PDV obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00509/2017-04 od 13.7.2017. godine)

 

 „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica. S tim u vezi, a u konkretnom slučaju, kada obveznik PDV – privredno društvo koje se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa nabavlja hranu (ketering) za potrebe fizičkih lica koja je angažovao na osnovu ugovora o delu ili drugog ugovora čiji je predmet rad van radnog odnosa, nema pravo da PDV obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez.

Takođe, odredbom člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak sa posla.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović