OBAVLJANJE PREDUZETNIČKE DELATNOSTI U STANU

Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik može da registruje sedište svoje preduzetničke radnje na adresi stanovanja. Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, što se odnosi i na preduzetnika koji je registrovao sedište preduzetničke radnje na adresi stanovanja. Za neisticanje poslovnog ime u svom sedištu, kao i na izdvojenim mestima gde preduzetnik obavlja delatnost, Zakonom o privrednim društvima propisana je novčana kazna od 50.000,00 do 200.000,00 dinara.

Ukoliko preduzetnik obavlja trgovačku delatnost, kao i prema Zakonu o privrednim društvima, tako i prema Zakonu o trgovini dužan je da na prodajnom mestu istakne poslovno ime i dužan je da istakne radno vreme. Ukoliko preduzetnik ne istakne poslovno ime na prodajnom mestu i ne istakne radno vreme, kao i ako se ne pridržava istaknutog radnog vremena, propisana je novčana kazna od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović