REFAKCIJA PDV

 

Ako dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (npr. državljanstvo Republike Srbije i državljanstvo Švajcarske), u tom slučaju, to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom, što znači da nema pravo na refakciju PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00073/2017-04 od 28.6.2017. godine)

 

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, strani državljanin koji nije obveznik PDV i nema prebivalište u Republici, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici, koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara i ako je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV. Pravo na refakciju PDV kupac – strani državljanin može da ostvari u skladu sa odredbama člana 7 – 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014).

Napominjemo, ako dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (npr. državljanstvo Republike Srbije i državljanstvo Švajcarske), u tom slučaju, to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom iz člana 56. Zakona, što znači da nema pravo na refakciju PDV.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović