• Home
  • Blog
  • Propisi

POREZ NA IMOVINU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, PORESKI OBVEZNIK JE ZAKUPAC

 

Kad je na stanu na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine, konstituisano i pravo zakupa stana ili stambene zgrade u korist fizičkog lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, porez na imovinu plaća se na to pravo (a ne na pravo svojine) a poreski obveznik je zakupac.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00045/2017-04 od 31.5.2017. godine).

 

Rešenje o porezu na imovinu utvrđenom poreskom obvezniku – fizičkom licu (pa i kada je reč o zakupcu stana iz člana 2. stav 1. tačka 2) ZPI kao poreskom obvezniku), između ostalog, sadrži poresku osnovicu.

Napominjemo da poreski obveznik ima pravo da se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za utvrđivanje poreza na imovinu čuvaju kao tajni podatak i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima u skladu sa načelom čuvanja tajnog podatka, propisanog članom 7. ZPPPA.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović