PDV U GRAĐEVINARSTVU

 

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI ISPORUKU SA MONTAŽOM ELEMENATA SUŠARE SA PRATEĆOM OPREMOM

 

Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV izvrši isporuku sa montažom elemenata sušare, uključujući i prateću opremu koja predstavlja sastavni deo sušare (npr. ventilatori za cirkulaciju vazduha, gorionici i dr), što znači da se predmetna oprema ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja suštine objekta – sušare, reč je o prometu dobara iz oblasti građevinarstva, kao aktivnost iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada Klasifikacije delatnosti.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00118/2017-04 od 9.6.2017. godine).

 

„Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

S tim u vezi, kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV izvrši isporuku sa montažom elemenata sušare, uključujući i prateću opremu koja predstavlja sastavni deo sušare (npr. ventilatori za cirkulaciju vazduha, gorionici i dr), što znači da se predmetna oprema ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja suštine objekta – sušare, mišljenja smo da je reč o prometu dobara iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, a kao aktivnost iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika”.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović