PDV DUŽNIK ZA USLUGE ČIŠĆENJA PLACA

 

PDV DUŽNIK ZA USLUGE  ČIŠĆENJA PLACA – ZEMLJIŠTA OD KOROVA, ŠUTA I DRUGOG MATERIJALA, ODVOŽENJA ISTOG NA DEPONIJU, RAVNANJA PLACA, MELIORACIJE I SAĐENJA TRAVE

 

 Za promet usluga čišćenja placa – zemljišta od korova, šuta i drugog materijala, odvoženja istog na deponiju, ravnanja placa, melioracije i sađenja trave, koje se ne vrši u okviru građenja objekata, poreski dužnik je obveznik PDV – pružalac usluga.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-97/2017-04 od 31.5.2017. godine).

 

„Zemljani radovi koji se vrše u cilju izgradnje objekata – puteva, staza, platoa, stepeništa i dr, primera radi skidanje zemlje sa odvozom na deponiju, ravnanje zemljišta, humuziranje i dr, smatraju se aktivnostima iz grupe 43.12 – Priprema gradilišta Klasifikacije delatnosti, navedenih u članu 2. stav 1. tačka 10) Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik), što znači da je za te radove, kada ih vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, poreski dužnik obveznik PDV kojem se vrši promet, s obzirom na to da je reč o prometu iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Međutim, za promet usluga čišćenja placa – zemljišta od korova, šuta i drugog materijala, odvoženja istog na deponiju, ravnanja placa, melioracije i sađenja trave, koje se ne vrši u okviru građenja objekata, poreski dužnik je obveznik PDV – pružalac usluga.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović