OBAVEZA REGISTROVANJA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA PRILIKOM PRODAJE POLJOPRIVREDNIH DOBRA

Prema Zakonu o trgovini, propisano je ko može da vrši trgovinu, to su pravna lica i preduzetnici, a mogu i fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo.  Fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo mogu da trguju poljoprivrednim dobrima za koje je gazdinstvo registrovano.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava vrši se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva. Nakon upisa Uprava za agrarna plaćanja izdaje izvod iz Registra kojim poljoprivredna gazdinstva dokazuju svojstvo registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i upisane podatke u Registru pred trećim licima.

Kada je fizičko lice registrovalo poljoprivredno gazdinstvo i dobilo izvod iz Registra, prilikom obavljanja trgovine ima dokaz da može da obavlja trgovinu poljoprivrednim dobrima za koje je poljoprivredno gazdinstvo registrovano.

U skladu sa Zakonom o trgovini fizičko lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo može da vrši prodaju poljoprivrednih dobara  u prenosivim objektima tipa kioska, tezge, štanda ili na drugim sredstvima ili opremi koja je relativno vezana za određeno mesto i sa pokretnih sredstava ili opreme (ambulantna trgovina).

Prema tome tada fizičko lice može da obavlja trgovinu na pijaci ili na mestima namenjenim za prodaju iz pokretnog objekta, na primer iz kamiona ili kombija i drugih pokretnih objekata.

S obzirom da je pijaca pravno lice, prodaja se obavlja prema opštem aktu koje donosi pravno lice koje daje u zakup tezge drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima.

Prodaja iz pokretnih sredstava se vrši na mestima koja su predviđena za takvu vrstu prodaje, pored pijaca i drugim mestima.

Fizičko lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje vrši trgovinu na pijaci ili na pokretnom sredstvu dužno je da prilikom obavljanja prodaje kod sebe ima izvod iz Registra kako bi u slučaju inspekcijske kontrole moglo da dokaže da može da obavlja trgovinu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović