2

OBAVEZA OSNIVAČA – DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS

 

OBAVEZA FIZIČKOG LICA – OSNIVAČA, KOJI RADI KAO DIREKTOR BEZ ZANIVANJA RADNOG ODNOSA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PIO

 

Fizičko lice – osnivač privrednog društva koji u njemu radi kao direktor, bez zasnivanja radnog odnosa, i upisan je u registar nadležne organizacije kao lice koje obavlja poslovodstvena ovlašćenja i poslove upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava, a istovremeno je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, obveznik je doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, pri čemu okolnost da ne ostvaruje naknadu za svoj rad kao direktor, nije od značaja za postojanje obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-412/2017-04 od 29.5.2017. godine).

 

 „Prema odredbi člana 6. tačka 15) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, propisano je da osnivač, odnosno član privrednog društva osiguranik – fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom (član 12. stav 1. Zakona o doprinosima).

Osnovica doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva je najmanje najniža mesečna osnovica iz člana 37. ovog zakona (član 23. stav 1. Zakona o doprinosima).

Doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je član (član 53. Zakona o doprinosima).

Fizičko lice – osnivač privrednog društva koji u njemu radi kao direktor, bez zasnivanja radnog odnosa, i upisan je u registar nadležne organizacije kao lice koje obavlja poslovodstvena ovlašćenja i poslove upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava, a istovremeno je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, obveznik je doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (doprinos na zdravstveno osiguranje ne plaća jer je osiguran po drugom osnovu – kao zaposleni po osnovu radnog odnosa kod drugog poslodavca). Okolnost da fizičko lice u konkretnom slučaju ne ostvaruje naknadu za svoj rad kao direktor, nije od značaja za postojanje obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Osnovica doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva je najmanje najniža mesečna osnovica iz člana 37. Zakona o doprinosima.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed