POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

 

NEMA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK KADA FIZIČKO LICE PRODAJE UDEO U DRUŠTVU KOJI JE U NJEGOVOM VLASNIŠTVU PREKO DESET GODINA

 

Kada je tokom perioda vlasništva nad privrednim društvom dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu u privrednom društvu „A“ (od 2004. godine fizičko lice ima udeo od 33,33%, a od 2010. godine udeo je povećan na 50%) pa fizičko lice svoj udeo od 33,33% koji je inicijalno steklo u tom privrednom društvu i koji je pre prodaje imalo u svom vlasništvu duže od deset godina (od 2004. godine), proda drugom privrednom društvu, ostvaruje pravo na poresko izuzimanje po osnovu kapitalnog dobitka u odnosu na deo udela (33,33%) po osnovu koga je neprekidno najmanje deset godina imao pravo učešća u kapitalu u procentu koji je jednak procentu (33,33%) koji je inicijalno stečen najmanje deset godina pre prodaje udela.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-126/2017-04 od 3.4.2017. godine)

 

„Prema navodima u zahtevu, 2004. godine osnovano je privredno društvo „A“ u kome su tri fizička lica imala po 33,33% udela u osnovnom kapitalu, s tim da je 2010. godine jedan od članova istupio iz privrednog društva i preneo svoj udeo na druga dva člana tako da su oni postali vlasnici sa po 50% udela u osnovnom kapitalu. Privredno društvo „A“ ima povezano lice – drugo privredno društvo u kome su vlasnici ista fizička lica – sa po 50% udela. Kako navodite, navedena fizička lica nameravaju da svoj inicijalno stečeni udeo od 33,33% u privrednom društvu „A“ prodaju drugom privrednom društvu (povezanom licu).

Odredbom člana 72. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Pod prenosom se smatra prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (stav 2. član 72. Zakona).

Odredbom člana 72a stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačka 5) ovog člana, u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene procenta prava, odnosno učešća u kapitalu, obveznik može da ostvari u odnosu na procentualni deo prava, odnosno deo udela po osnovu koga je neprekidno najmanje deset godina imao pravo učešća u kapitalu u procentu koji je jednak procentu koji je inicijalno stečen najmanje deset godina pre prodaje udela (stav 2. člana 72a Zakona).”

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović