2

PORESKO KONSOLIDOVANJE – JE PRAVO A NE OBAVEZA

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je data zakonska mogućnost kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo a ne obaveza firmi, za razliku od obaveznog sastavljanja i dostavljanja finansijskih konsolidovanih izveštaja.

Uslovi za konsolidovanje poreskih izveštaja kompanija propisani su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, tačnije u članovima 55. do 57.

Konsolidovanje finansijskih izveštaja uređeno je Zakonom o računovodstvu  i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja  (MSFI 10 Konslodovani finansijski  izveštaji). Konsolidovanje finansijskih izveštaja, predstavlja obavezu  matičnog pravnog  lica. Konsolidovani finansijski izveštaji dostavljaju se APR, (i to za sva povezana lica, bez obzira da li su rezidenti ili se nalaze u inostranstvu) dok konsolidovani poreski izveštaji PU.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.