POPUNJAVANJE PB-1 ZA 2016 PO NOVOM ZAKONU

Poresku prijavu na Obrascu PDP i poreski bilans na Obrascu PB 1 podnose:

  • privredna društva, banke, društva za osiguranje, berze i brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima;
  • druga pravna lica osnovana u skladu sa posebnim propisima, a koja obavljaju delatnost u cilju sticanja dobiti (kao što su npr. privatne zdravstvene ustanove, privatne visokoobrazovne ustanove i sl.) – član 1. stav 1. Zakona;
  • preduzeća osnovana u skladu sa Zakonom o preduzećima (društvena preduzeća, javna preduzeća nezavisno od načina ostvarivanja prihoda);
  • zadruge koje ostvaruju prihod na tržištu.

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2016. godinu podnosi se najkasnije do 29. juna 2017. godine, isključivo elektronskim putem.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović