PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI I SPREČENOST ZA RAD

 

PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD LICA KOJE POSLOVE OBAVLJA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

Prema Zakonu o radu, poslodavac može da angažuje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji ne traju duže od 120 kalendarskih dana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Prema ugovoru o privremenim i povremenim poslovima angažovanim licu se ugovora i naknada koja se isplaćuje samo za dana kada je lice radilo.

Lica koja su angažovana za privremeni i povremeni rad nemaju status zaposlenog. Prema tome lica koja rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ne mogu ostvariti prava naknadu zarade na osnovu zdravstvenog osiguranja usled sprečenosti rada prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Takođe ova lica ne mogu da ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Dakle lice koje radi po ugovoru o privremim i povremenim poslovima, usled sprečenosti da radi, naknadu može ostvariti samo na teret poslodavca ukoliko je to precizirano ugovorom. Ukoliko dođe do prestanka obavljanja privremenih i povremenih poslova, ovo lice može ostvarivati prava u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, pod uslovima propisanim tim zakonom, a eventualno i pravo na novčanu naknadu.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović