PRAVO NA ODBITAK PDV KOD NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA RADI IZNAJMLJIVANJA

 

POSTOJANJE PRAVA NA PRETHODNI PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV NABAVLJA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISKLJUČIVO RADI DAVANJA U ZAKUP KRATKOROČNO ILI DUGOROČNO

 

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost pravo na odbitak prethodnog poreza je moguće ostvariti ukoliko se vrši nabavka dobara radi obavljanja delatnosti. Prilikom nabavke putničih vozila moguće je ostvariti odbitak prethodnog poreza samo u slučaju nabavke vozila za taksi službe, auto škole ili renta-car agencija. Takođe moguće je ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza ukoliko se putnički automobili nabavljaju radi bilo kakvog rentiranja ili iznajmljivanja, dakle pravo na odbitak prethodnog poreza mogu ostvariti i lizing kuće.

Člana 28. stav 1. Zakona propisano je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  • koji je oporeziv PDV;
  • za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  • koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

U skladu sa odredbama stava 2. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

  • račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
  • dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

  • obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
  • PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Odredbama stava 2. istog člana Zakona propisano je da, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti:

1) prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara;

2) prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.“

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00038/2017-04 od 8.5.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović