IZMENA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu u skladu sa članom 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Obveznici poreza na dobit pravnih lica prema članu 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, su sva pravna lica osim nedobitnih organizacija, poreski obveznici u reorganizaciji i poreski obveznici iz člana 34., a to su poreski obveznici koji su u postupku likvidacije i stečaja.

Pravna lica plaćaju mesečne akontacije za porez na dobit pravnih lica. Visina poreza se utvrđuje prema iskazanoj oporezovanoj dobiti na poreskoj prijavi za prethodnu godinu, gde nisu uključeni kapitalni dobici i gubici, i prema značajnim podacima koji se nalaze na poreskoj prijavi za utvrđivanje visine akontacije za tekuću godinu.

Poreska prijava se podnosi nadležnom organu na Obrascu PDP koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović