UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE PREVOZA DOBARA

Od 1. aprila 2017. godine stupile su na snagu brojne izmene kada se radi o obračunu i iskazivanju PDV, posebno inetresovanje i nejasnoću kod privrednika izazvao je član 12. Zakona o PDV – mesto pružanja usluga. U ovom tekstu detaljno će mo se poazabaviti utvrđivanjem mesta pružanja usluga  kada se radi o prevozu dobara.

Mesto prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju licima koja se smatraju poreskim obveznicima u smislu pravila za određivanje mesta prometa usluga, određuje se prema mestu u kojem primalac usluge ima sedište, odnosno prebivalište

Važno je na početku napomenuti i sledeće:  mesto prometa usluga prevoza dobara određuje se u zavisnosti od toga da li se usluga pruža:

  • poreskom obvezniku ili
  • licu koje nije poreski obveznik.

Licem koje vrši usluge prevoza dobara smatra se lice koje faktički vrši prevoz dobara, kao i svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti prevoz dobara.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović