REKREACIJA ZAPOSLENIH

 

Poreski tretman naknade troškova u slučaju kada poslodavac na teret sopstvenih sredstava snosi trošak organizacije različitih vidova rekreacije za zaposlene.

Ukoliko poslodavac radi poboljšanja psihofizičkih sposobnosti organizuje različite vidove rekreacije, na teret pravnog lica, to se smatra  primanjem.

Dakle, radi rekreacije zaposlenih može se zakupiti sportska hala, bazen, drugi tereni za različite sportove. S obzirom da se zakup vrši na teret privrednog društva, organizovanje rekreacije za zaposlene se tretira kao primanje. Navedeno je u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonom o radu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1041/2016-04 od 28.2.2017. godine)

Pošto se smatra primanjem, poslodavac kada organizuje rekreaciju za zaposlene, dužan je da za te izdatke plati porez na dohodak građana i doprinos za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović