Prodaja dobara i pružanje usluga putem interneta iz ugla Zakona o fiskalnim kasama

Prema Zakonu o fiskalnim kasama i Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, delatnost 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, odredbom člana 2. Uredbe izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Kada pravno lice ili preduzetnik obavlja delatnost trgovine na malo posredstvom pošte ili interneta, bez direktnog kontakta sa kupcima ili koristnicima usluga, a plaćanje se vrši karticom ili direktno na račun prodavca, nije u obavezi da promet evidentira preko fiskalne kase.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00021/2012-04 od 25.1.2013. godine
„Privredni subjekt koji prodaje dobra (elektronsku i telekomunikacionu opremu, kao i opremu za računare) posredstvom pošte ili preko interneta fizičkim licima, u okviru delatnosti iz grupe 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) Klasifikacije delatnosti, pri čemu se navedena dobra uvoze isključivo u količini navedenoj u elektronski primljenoj narudžbini fizičkog lica, nema obavezu evidentiranja tako ostvarenog prometa preko fiskalne kase…“

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović