2

Primena člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost – primeri iz prakse

Mesto prometa usluge posredovanja nerezidentnom licu

Ukoliko se pruža usluga posredovanja nerezidentnom licu u inostranstvu, mesto prometa usluga je inostranstvo i ne obračunava se PDV prema članu 12. Zakona o PDV.

Mesto prometa usluge održavanja opreme

Mesto prometa usluge održavanja opreme je mesto primaoca usluge. Ukoliko domaće pravno lice pruža uslugu stranom licu, mesto prometa usluge je u inostranstvu, tako da se ne obračunava PDV prema članu 12. Zakona o PDV. Ukoliko se usluga pruža rezidentnom pravnom licu, mesto prometa usluge je Srbija i obračunava se PDV.
U slučaju da strano pravno lice pruža usluge rezidentnom pravnom licu, mesto prometa usluge je takođe Srbija. Rezidentno pravno lice je dužno da internim obračunom obračuna i plati PDV na iznos dinarske protivrednosti usluge stranog pravnog lica prema srednjem kursu NBS. Ukoliko se ispune uslovi iz člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik ima pravo na prethodni porez u iznosu obračunate obaveze.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.