• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZA VRŠENJE PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 35/2017)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti (u daljem tekstu: licenca).

Izdavanje licence

Član 2

Licenca se izdaje rešenjem na pisani zahtev lica koje ispunjava uslove propisane Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), koji podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministar) u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje licence.

Zahtev za izdavanje licence

Član 3

Zahtev za izdavanje licence sadrži podatke o licu koje podnosi zahtev (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), i to:

1) ime i prezime;

2) JMBG;

3) adresu i kontakt telefon;

4) vrsta i stepen stručne spreme;

5) podatke o radnom iskustvu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović