• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2017)

 

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje organizacija učesnika u FADN sistemu i njihovi poslovi, metodologija prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokovi prikupljanja podataka, način i uslovi korišćenja podataka u okviru FADN sistema, kao i obrazac za prikupljanje podataka.

Značenje pojmova

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) izveštaj za poljoprivredna gazdinstva je rezultat individualnih podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava dobijenih na osnovu FADN istraživanja;

2) koeficijent Standardne vrednosti proizvodnje (Standard output coefficient – SO) je prosečna jedinična novčana vrednost proizvodnje određene vrste poljoprivrednog proizvoda po proizvođačkoj ceni;

3) ukupna standardna vrednost proizvodnje je zbir svih vrednosti proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu, dobijena množenjem koeficijenta standardne vrednosti svake pojedinačne proizvodnje sa odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje;

4) reprezentativni FADN uzorak je broj poljoprivrednih gazdinstava u FADN sistemu koji se utvrđuje statističkim metodama po osnovu kriterijuma propisanim ovim pravilnikom;

5) stratifikacija je statistička metoda raspoređivanja poljoprivrednih gazdinstava unutar područja FADN istraživanja u slojeve (stratume), u skladu sa ovim pravilnikom;

6) standardna vrednost proizvodnje je bruto vrednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda, koja se dobija množenjem koeficijenta standardne vrednosti proizvodnje za posmatrani proizvod sa površinom na kojoj se proizvodi, odnosno brojem grla odgovarajuće vrste stoke;

7) standardni rezultat FADN sistema je skup podataka FADN istraživanja koji se godišnje izračunavaju;

8) FADN podatak je skup podataka o strukturi proizvodnji, prihodima i rashodima koji se odnosi na poljoprivredno gazdinstvo;

9) FADN baza podataka je baza podataka koja sadrži skup podataka prikupljenih sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu.

Organizacija u FADN sistemu

Član 3

FADN sistem u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Zakon) čine:

1) Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema;

2) Nacionalno telo za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja;

3) Regionalna koordinaciona tela;

4) Kancelarije za prikupljanje računovodstvenih podataka;

5) republička organizacija nadležna za poslove statistike;

6) poljoprivredna gazdinstva (FADN gazdinstva).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović