• Home
  • Blog
  • Propisi

OBJAŠNJENJE U VEZI SA ODREĐIVANJEM MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA PREVOZNIH SREDSTAVA I DRUGIH POKRETNIH STVARI, OD 1. APRILA 2017. GODINE

 Zakon o porezu na dodatu vrednost – u skladu sa članom 12. Zakona.

 

Od 1. aprila 2017. godine PDV po osnovu iznajmljivanja pokretnih stvari (prevoznih sredstava, opreme i sl.) koje se privremeno uvoze, ne obračunava nadležni carinski organ, već primalac usluge kao poreski dužnik, ako se mestom prometa predmetne usluge smatra Republika Srbija

1. Uvod

Od 1. aprila 2017. godine primenjuju se nova pravila za određivanje mesta prometa usluga, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon). U skladu sa navedenim pravilima, mesto prometa usluga određuje se u zavisnosti od toga da li se usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik.

  1. Određivanje poreskog obveznika kome se pruža usluga u cilju utvrđivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović