MESTO PROMETA USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA USLUGA SMEŠTAJA U HOTELIMA

Zakon o porezu na dodatu vrednost – u skladu sa članom 12. Zakona.

 

Mesto prometa usluga posredovanja kod prometa usluga smeštaja u hotelima određuje se prema mestu u kojem se hotel nalazi

„1. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), mesto prometa usluga posredovanja kod prometa usluga smeštaja u hotelima određuje se prema mestu u kojem se hotel nalazi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović