MESTO PROMETA USLUGA ORGANIZACIJE I KONTROLE TRANSPORTA, LOGISTIKE I OSTALIH PROCESA U VEZI SA TZV. KRETANJEM ROBE - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • Propisi
2

MESTO PROMETA USLUGA ORGANIZACIJE I KONTROLE TRANSPORTA, LOGISTIKE I OSTALIH PROCESA U VEZI SA TZV. KRETANJEM ROBE

Zakon o porezu na dodatu vrednost – u skladu sa članom 12. Zakona

 

Kada obveznik PDV pruža usluge organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe poreskom obvezniku iz člana 12. stav 2. Zakona o PDV (npr. licu koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti), mestom prometa predmetnih usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.
Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!