KRAJNJI ROK ZA PREDAJU OBRASCA M-4 ZA 2016. JE 03. 05.2017.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 30. APRILA  2017.. godine, s obzirom da je to neradni dan /nedelja/ krajnji rok za predaju je 03. 05. 2017. godine. Obbrazac M-4 za 2016. godinu predaje se u elektronskim  podnošenjem  zahteva za predaju prijave M-4 za 2016.godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda(www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2016. godinu, jednostavno i bez čekanja, na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih i prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijave M-4 za 2016, godinu sa popunjenim obrazcima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović