VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA POLJOPRIVREDNIKA

Poljoprivrednici nisu u obavezi da vode poslovne knjige osim ukoliko se pre početka godine opredele za utvrđivanje stvarnog prihoda od poljoprivrede i šumarstva i o tome obaveste nadležni poreski organ i ukoliko su obveznici PDV. Ako se poljoprivrednik opredeli za utvrđivanje stvarnog prihoda od poljoprivrede i šumarstva, nisu dužni da registruju delatnost ali su dužni da vode knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Poljoprivrednik može da odabere da li će da vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva.

Vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva

 

Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva definisan je način, sadržaj i koje se poslovne knjige i dodatne evidencije vode, kao i sastavljanje finansijskih izveštaja i iskazivanje finansijskog rezultata. Takođe Pravilnikom je definisano da poljoprivrednik u poslovnim knjigama treba da obezbedi podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom, kao i druge podatke, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Prema podacima iz poslovnih knjiga i evidencija sastavlja se bilans uspeha, poreski bilans, poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti,takođe se koriste i za praćenje prometa dobara i usluga i obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović