• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017)

1) Uvodne odredbe

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prečeg zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa, uslovi i postupak davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, davanje u zakup po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja, kao i bliži uslovi, način i postupak davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pravnim licima u državnoj svojini registrovanim za poslove u oblasti šumarstva.

Značenje pojmova

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) poljoprivredna infrastruktura jeste sistem za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjak, staklenik, plastenik, poljoprivredni objekti i višegodišnji zasad (voćnjak ili vinograd koji je u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini (u daljem tekstu: poljoprivredno zemljište);

2) domaće životinje jesu goveda, svinje, živina, koze, ovce, konji i kunići, obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) uslovno grlo jeste životinja ili skup životinja težine 500 kg računajući najveću težinu proizvodne kategorije;

4) povezana lica jesu u odnosu na fizička lica – deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik i vanbračni partner, ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi, odnosno u odnosu na pravna lica – pravno, odnosno fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova) na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde se nalaze domaće životinje i objekti za gajenje tih životinja;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović