• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE“ ZA 2017. GODINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 21/2017)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2017. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Član 2

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 3,17% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,38% na dugoročne kredite u RSD;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović