Poslovanje udruženja i mogućnost podnošenja izjave o neaktivnosti

Prema Zakonu o računovodstvu udruženja se smatraju drugim pravnim licima.

Drugim pravnim licima smatraju pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti.

Takođe prema Zakonu o računovostvu udruženja su u obavezi da vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom i da ih dostavljaju APR. S obzirom na navedeno udruženja ukoliko u prethodnoj godini nisu imala promena u poslovnim knjigama, odnosno bila su neaktivna, u obavezi su da podnesu izjavu o neaktivnosti.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović