• Home
  • Blog
  • Propisi

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA FIZIČKO LICE – OSNIVAČA DVA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJI JE U OBA PRIVREDNA DRUŠTVA DIREKTOR

Fizičko lice je osnivač i direktor u dva privredna društva, ima zasnovan radni odnos samo u jednom privrednom društvu kao direktor, dok u drugom privrednom društvu je registrovan kao zakonski zastupnik bez zasnivanja radnog odnosa.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje bez obzira da li zakonski zastupnik privrednog društva ima zasnovan radni odnos, u obavezi je da plati doprinose za obavezno socijalno osiguranje prema najnižoj osnovici.

Kao zakonski zastupnik privrednog društva sa kojim nema zasnovan radni odnos, potrebno je da ima ugovor o dopunskom radu na najmanje trećinu radnog vremena. Takođe potrebno je opštim aktom urediti da je dovoljna trećina radnog vremena za obavljanje dužnosti zakonskog zastupnika, odnosno direktora.

Bez obzira što je u privrednom društvu, u kojem ima zasnovan pun radni odnos, u privrednom društvu u kojem je zakonski zastupnik bez zasnivanja radnog odnosa ima obavezu plaćanja doprinosa za PIO na najmanju osnovicu do 15. u mesecu za prethodni mesec. Doprinosi za PIO se dostavljaju Obrascu PP OD-O u elektronskom obliku.

S obzirom da u privrednom društvu u kojem je zakonski zastupnik bez zasnivanja radnog odnosa, ima ugovor o dopunskom radu, prema Zakonu porezu na dohodak građana plaća porez 20% na druge prihode po osnovu ugovorene naknade, na osnovicu koju čini bruto naknada umanjena za 20 normiranih troškova, i na istu osnovicu plaća se doprinos za PIO. Poreskoj upravi se dostavlja poreska prijava PPP PD i Fondu PIO obrazac M-UN.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović