PDV na uvoz opreme za pčelarstvo

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost uvozom se smatra svaki unos dobra na carinsku teritoriju Republike Srbije. Takođe prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost uvoz dobara podleže oporezivanju PDV, osim ako Zakonom ta dobra nisu oslobođena oporezivanja.

U skladu sa Zakonom uvoz dobara se oporezuje po opštoj stopi od 20%, što se odnosi  i na uvoz opreme za pčelarstvo.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović