PDV NA PROMET NOVCA I KAPITALA

 

Promet novca i kapitala koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost promet usluga prometa novca i kapitala je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Pod uslugama prometa novca i kapitala se smatra uplata gotovog novca na platni račun, odnosno na račun na kojem se evidentira stanje elektronskog novca, kao na primer uplatom putem e-banking sistema banaka, prometom novca i kapitala se smatra još uplata preko uplatnice, davanjem naloga za prenos, isplate gotovog novca, prenos novca sa jednog računa na drugi.

Prema članu 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet novca i kapitala, i to: kod poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost, i kod poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekučim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama. (Ministarstvo finansija br. 011-00-01115/2016-04 od 16.01.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović