PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO - Biljana Trifunović

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

(“Sl. glasnik RS”, br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017)

 

Član 1

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo.

Đubrivo, u smislu ovog pravilnika jeste svako sredstvo za ishranu bilja koje je stavljeno u promet u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje oblast ishrane bilja.

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje regresa za đubrivo ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine kupi đubrivo za radove u poljoprivredi.

Licu iz stava 1. ovog člana odobrava se regres za đubrivo u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!