PDV NA BRIKETE I PELET

Šta se smatra briketima i peletom koji se oporezuju po stopi PDV od 10%

Promet briketa i peleta i drugih dobara od drvne biomase se oporezuje po posebnoj stopi PDV od 10%. Briketi i pelet koji su proizvedeni od biomase žetvenih ostataka se oporezuje po stopi PDV od 20%.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost promet, pružanje usluga kao i uvoz se oporezuje po stopi PDV od 20% osim kada je na određena dobra i usluge propisana posebna stopa PDV od 10%. Takođe prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost prilikom prometa i uvoza drveta za ogrev, briketa, peleta i drugih dobara dobijenih od drvne biomase, što se smatraju dobra dobijena algomeracijom strugotine, piljevine, iverja i drugih ostataka i otpadaka od drvne biomase, oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 10%.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović