PDV NA RASHOD (KALO, RASTUR, KVAR I LOM)

PDV

 

(NE) POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA RASHOD (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NASTAO U KONKRETNOM PORESKOM PERIODU

 

Na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) nastao u konkretnom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, dok se na iznos rashoda iznad količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, PDV obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00482/2016-04 od 2.12.2016. godine)

 

U skladu sa  Uredbom o količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004), rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji dobrima, kao posledica prirodnih uticaja, tehnološkog procesa ili kao posledica preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa dobara.

Ovlašćeno lice ili popisna komisija obveznika utvrđuje rashod dobara za koji ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, za određeni poreski period, primenom procenta predviđenog Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, na količinu dobara koja je u tom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata, nezavisno od toga da li je rashod dobara utvrđen neposredno pošto je rashod nastao, odnosno redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović