PDV – NA PROMET TEHNIČKIH USLUGA STRANIM LICIMA

Mesto prometa tehničkih usluga obveznika PDV pruženih stranim licima

Kada Obveznik PDV pruža usluge tehničke prirode stranom licu koje nema nema poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije, PDV se ne obračunava i ne plaća jer se mestom prometa smatra sedište stranog lica koje je u inostranstvu, a prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost proizvodi I usluge koje se izvoze, odnoso usluge koje su pružene u inostranstvu, na nijihov promet se ne obračunava i ne plaća PDV.

Dakle, ukoliko obveznik PDV pruža usluge stranom licu koje su tehničke prirode, na primer obavlja tehničke usluge za pripremu obavljanja uslužne delatnosti stranog lica obvezniku PDV, tada se mestom prometa smatra sedište stranog lica pa se PDV ne obračunava i ne plaća.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00922/2016-04 od 28.12.2016. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović