PDV NA GEODETSKE USLUGE

geodetske_usluge

 

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA GEODETSKE USLUGE

 

Uslugama iz oblasti građevinarstva ne smatraju se geodetske usluge, što znači da je poreski dužnik za promet tih usluga obveznik PDV koji vrši predmetni promet.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01212/2016-04 od 27.12.2016. godine)

 

 “Uslugama iz oblasti građevinarstva, u skladu sa člano, 10. stav 2. tačka 3) Zakona, ne smatraju se geodetske usluge, što znači da je poreski dužnik za promet tih usluga obveznik PDV koji vrši predmetni promet.

U slučaju kada su u predmetu ugovora o izvođenju radova zaključenog između obveznika PDV, izvođača (naručilac) i podizvođača (izvršilac), navedene geodetske usluge, pri čemu se promet tih usluga vrši pored drugog prometa dobara ili usluga, takođe navedenog u predmetu istog ugovora, primera radi geodetske usluge se vrše pored prometa dobara iz oblasti građevinarstva u okviru izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta, obveznik PDV – pružalac geodetskih usluga (podizvođač) dužan je da za promet tih usluga obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom, nezavisno od toga da li promet geodetskih usluga vrši tako što zaposleni tog obveznika PDV faktički vrše predmetne usluge ili tako što je za te usluge angažovao drugo lice čiji zaposleni faktički vrše te usluge. U ovom slučaju, obveznik PDV – podizvođač izdaje račun u kojem posebno iskazuje podatke o prometu za koji je taj obveznik PDV poreski dužnik, a posebno o prometu za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga.

Međutim, u slučaju kada je, primera radi, predmet ugovora o izvođenju radova zaključenog između obveznika PDV, izvođača (naručilac) i podizvođača (izvršilac), promet dobara iz oblasti građevinarstva u okviru izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta, pri čemu je naknada za predmetni promet dobara utvrđena kao zbir svih troškova (npr. trošak za geodetske usluge) i marže obveznika PDV – podizvođača, u tom slučaju smatra se da je izvršen samo promet dobara iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – izvođač.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović